Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης: Η Αγία Γραφή ομιλεί για τους ψευδοποιμένας οικουμενιστάς


Τα γεγονότα δείχνουν ότι έχουμε φθάσει στα έσχατα
Αγαπητοί αδελφοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όσοι αγωνιάτε δια την πίστην σας που την αισθάνεσθε ως τον πολυτιμότερων θησαυρών, όπως λέγει ο Κύριος «ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρώ κεκρυμμένω…» (Μτ.13,44) και φοβείσθε να μη τον απολέσετε, διότι ο θησαυρός αυτός είναι ο Χριστός, τον οποίον δυστυχώς στις ημέρες μας οι υπεύθυνοι Ποιμένες της Εκκλησίας μας τον πωλούν χάριν προσωπικού κέρδους, όπως γράφει ο Απ. Πέτρος «εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι και εν πλεονεξίᾳ πλαστοίς λόγοις υμάς εμπορεύσονται» (Β΄Πετ. 2,1).

Κέντρο Υγείας Αλμυρού....???...


Στον απόηχο της τραγωδίας για μία ακόμη φορά αναδεικνύεται το σοβαρό πρόβλημα και στη Νοτιοδυτική Μαγνησία εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και ειδικότερα οδηγών στα ασθενοφόρα.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις!!!


Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ειδήσεις